top of page

Obliczakobiet

Projekt „Oblicza kobiet” jest częścią badań doktoranckich na Universidade do Porto w Portugalii. W tym cyklu obrazów zgłębiam pojęcie "kobiecości". Prace dotyczą współczesnego rozumienia tego pojęcia, skupiając się na postaciach kobiet i przedstawianiu kobiecości. Ponadto biorę pod uwagę kulturową symbolikę wyrażoną wcześniej w historii malarstwa, obejmującą przedmioty, zwierzęta i kwiaty tradycyjnie kojarzone z kobiecością. Zgłebiam relacje między postaciami kobiet a naturą.

bottom of page